Dự án mới

Đang Mở Bán
Giá: 100tr - 120tr/m2
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang Mở Bán
Giá: 35tr- 40tr/m2
 • Số căn hộ: 2576
 • Mật độ xây dựng: 23%
VIDEO
Bán Thứ Cấp
Giá: 33tr - 37tr/m2
 • Số căn hộ: 1711
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 40tr
 • Số căn hộ: 44.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã Nhận Nhà
Giá: 55tr - 65tr
 • Số căn hộ: 3021
 • Mật độ xây dựng: 34,74%
Xem thêm dự án

Bán nhanh nhất,

cho thuê giá tốt nhất!

Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.

Gửi bán & cho thuê Liên hệ