Showing all 2 results

Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 35 tr
  • Số căn hộ: 4982
  • Mật độ xây dựng: 43,7%
Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 35 tr/m2
  • Số căn hộ: 2000
  • Mật độ xây dựng: 35%
3