Showing all 3 results

30% Nhận Nhà
Giá: 2.6 Tỷ - 4 Tỷ
  • Số căn hộ: 380
  • Mật độ xây dựng: 40%
Chuẩn Bị Mở Bán
Giá: 70tr - 85tr/m2
  • Số căn hộ: 13000
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đã Nhận Nhà
Giá: 55tr - 65tr
  • Số căn hộ: 3021
  • Mật độ xây dựng: 34,74%
3