Showing all 6 results

Bán Chuyển Nhượng
Giá: 33tr - 38tr/m2
 • Số căn hộ: 867
 • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
VIDEO
Bán Thứ Cấp
Giá: 33tr - 37tr/m2
 • Số căn hộ: 1711
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang Mở Bán
Giá: 30tr - 40tr
 • Số căn hộ: 44.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
3