Showing all 1 result

Đang Mở Bán
Giá: 100tr - 120tr/m2
  • Số căn hộ: 724
  • Mật độ xây dựng: 32%
3