Trạng thái:
30% Nhận Nhà
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
22
Số căn:
380
Quy mô:
4.685 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Quốc Cường Gia Lai
Loại: Căn Hộ Trạng thái:30% Nhận Nhà
Số Block:2 Số tầng:22
Quy mô:4.685 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:380 Ngày hoàn thành:Đã Nhận Nhà
Chủ đầu tư: Quốc Cường Gia Lai
Loại: Căn Hộ
Trạng thái:30% Nhận Nhà
Số Block:2
Số tầng:22
Quy mô:4.685 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:380
Ngày hoàn thành:Đã Nhận Nhà
3