Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
724
Quy mô:
11.515,6
Mật độ xây dựng:
32%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang
Loại: Căn Hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:11.515,6 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:724 Ngày hoàn thành:2021
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang
Loại: Căn Hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:11.515,6
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:724
Ngày hoàn thành:2021
3