Trạng thái:
Chuẩn Bị Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
24
Số tầng:
40
Số căn:
13000
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Hdtc
Loại: Trạng thái:Chuẩn Bị Mở Bán
Số Block:24 Số tầng:40
Quy mô: Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:13000 Ngày hoàn thành:2021
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Hdtc
Loại:
Trạng thái:Chuẩn Bị Mở Bán
Số Block:24
Số tầng:40
Quy mô:
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:13000
Ngày hoàn thành:2021
3