Trạng thái:
Đã Nhận Nhà
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
45
Số căn:
3021
Quy mô:
79,839
Mật độ xây dựng:
34,74%
Chủ đầu tư: Masterise Group
Loại: Căn Hộ Trạng thái:Đã Nhận Nhà
Số Block:5 Số tầng:45
Quy mô:79,839 Mật độ xây dựng:34,74%
Số căn hộ:3021 Ngày hoàn thành:Đã Hoàn Thành
Chủ đầu tư: Masterise Group
Loại: Căn Hộ
Trạng thái:Đã Nhận Nhà
Số Block:5
Số tầng:45
Quy mô:79,839
Mật độ xây dựng:34,74%
Số căn hộ:3021
Ngày hoàn thành:Đã Hoàn Thành
3