Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
19
Số căn:
2000
Quy mô:
2.9ha
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Đại Phú
Loại: Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:6 Số tầng:19
Quy mô:2.9ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:Quý 3/2023
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Đại Phú
Loại:
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:6
Số tầng:19
Quy mô:2.9ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:Quý 3/2023
3