Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
18
Số căn:
2576
Quy mô:
8,6 ha
Mật độ xây dựng:
23%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Pi Group
Loại: Bán Căn hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:5 Số tầng:18
Quy mô:8,6 ha Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:2576 Ngày hoàn thành:30/03/2021
Chủ đầu tư: Tập đoàn Pi Group
Loại: Bán Căn hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:5
Số tầng:18
Quy mô:8,6 ha
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:2576
Ngày hoàn thành:30/03/2021
3