Trạng thái:
Đang Bán Chuyển Nhượng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
20
Số căn:
1600
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
39.21
Chủ đầu tư: Tập đoàn Phúc Phúc Yên
Loại: Trạng thái:Đang Bán Chuyển Nhượng
Số Block:3 Số tầng:20
Quy mô: Mật độ xây dựng:39.21
Số căn hộ:1600 Ngày hoàn thành:2019
Chủ đầu tư: Tập đoàn Phúc Phúc Yên
Loại:
Trạng thái:Đang Bán Chuyển Nhượng
Số Block:3
Số tầng:20
Quy mô:
Mật độ xây dựng:39.21
Số căn hộ:1600
Ngày hoàn thành:2019
3