Trạng thái:
Bán Thứ Cấp
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
18
Số căn:
1711
Quy mô:
3ha
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Cty TNHH Kinh Doanh Và Xây Dựng Gia Hoà
Loại: Căn Hộ Trạng thái:Bán Thứ Cấp
Số Block:10 Số tầng:18
Quy mô:3ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1711 Ngày hoàn thành:5/2018
Chủ đầu tư: Cty TNHH Kinh Doanh Và Xây Dựng Gia Hoà
Loại: Căn Hộ
Trạng thái:Bán Thứ Cấp
Số Block:10
Số tầng:18
Quy mô:3ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1711
Ngày hoàn thành:5/2018
3