Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
72
Số tầng:
30
Số căn:
44.000
Quy mô:
271ha
Mật độ xây dựng:
25%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn Hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:72 Số tầng:30
Quy mô:271ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:44.000 Ngày hoàn thành:8/2020
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn Hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:72
Số tầng:30
Quy mô:271ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:44.000
Ngày hoàn thành:8/2020
3